image

Еко парк

Еко паркът е в непосредствена близост до комплекса, който се преплита и хармонизира с вечнозелената гора.